Sản phẩm

Hương Thảo

Hương Thảo

Giá : 120.000 vnđ

Trà Tứ Quý

Trà Tứ Quý

Giá : 550.000 vnđ

Lá Gấm Đà Lạt

Lá Gấm Đà Lạt

Giá : 40.000 vnđ

Kim Tiền

Kim Tiền

Giá : 160.000 vnđ

Bàng Singapore

Bàng Singapore

Giá : 160.000 vnđ

Lan Quân Tử

Lan Quân Tử

Giá : 130.000 vnđ

Lưỡi Hổ

Lưỡi Hổ

Giá : 70.000 vnđ

Vạn Lộc

Vạn Lộc

Giá : 230.000 vnđ

Thanh Lam Hoàng Hậu

Thanh Lam Hoàng Hậu

Giá : 120.000 vnđ

Ngọc Ngân

Ngọc Ngân

Giá : 90.000 vnđ

Thanh Tâm

-0%

Thanh Tâm

Giá: 70.000 vnđ

/ 70.000 vnđ
Trầu Bà

Trầu Bà

Giá : 60.000 vnđ

Thiên Hoàng

-0%

Thiên Hoàng

Giá: 115.000 vnđ

/ 115.000 vnđ
Trạng Nguyên

-0%

Trạng Nguyên

Giá: 130.000 vnđ

/ 130.000 vnđ
Phú Quý

-0%

Phú Quý

Giá: 60.000 vnđ

/ 60.000 vnđ
Đuôi Công Xanh

-0%

Đuôi Công Xanh

Giá: 120.000 vnđ

/ 120.000 vnđ
Trầu Bà Thanh Xuân

Trầu Bà Thanh Xuân

Giá : 210.000 vnđ

Bạch Mã Hoàng Tử

-0%

Bạch Mã Hoàng Tử

Giá: 140.000 vnđ

/ 140.000 vnđ
Bình An

-0%

Bình An

Giá: 80.000 vnđ

/ 80.000 vnđ
Cẩm Cù

-0%

Cẩm Cù

Giá: 95.000 vnđ

/ 95.000 vnđ
Zalo
Hotline